Anmälan till utställning

Välkommen med din anmälan till rasspecialens utställning, som äger rum på Tånga Hed, Vårgårda 4 - 5 augusti 2018.

Vid eventuella frågor kring anmälan, vänligen kontakta:
Annelie Karlsson Karjalainen, anmalan@sgvk.se

Övriga frågor besvaras av Magnus Elmvik, magnus@gardshund.com.

Anmälan ÄR nu stängd.

Att tänka på:

 • Sätt in pengarna på klubbens konto 244 333-1, senast sista anmälningsdatum, dvs 15/7-18.
  Swift: NDEASESS
  IBAN: SE92 9500 0099 6042 0244 3331
  Uppge hundens regnummer samt att det gäller utställning som referens vid betalning.
  Betalning som ej finns RDSG tillhanda fem dagar efter sista anmälningsdag medför att anmälan annuleras.
 • PM skickas ut via mejl senast en vecka innan utställningen.
 • För utlandsregistrerade hundar som inte är inlagda i SKK:s register, ska kopia på stamtavla sändas till Annelie Karlsson Karjalainen via anmalan@sgvk.se för att anmälan skall vara komplett.

Anmälningsavgifter
Valpklass                    150:-
Veteranklass            240:-
Övriga klasser         300:-

Reducerad anmälningsavgift utgår på utställningen fr.o.m tredje hunden i officiell klass och med samma ägarbild, den lägsta anmälningsavgiften reduceras till 200 kr. Det åligger anmälaren att reducera beloppet vid inbetalningen.

Anmälningsavgift för utställning betalas in till RDSG pg 244 333–1, sista anmälnings- och inbetalningsdag är söndagen den 15 juli.
Ange tydligt vad inbetalningen avser, märk din anmälan med utställningsklass, ditt namn, medlemsnummer samt hundens namn.