Anmälningsformulär Tävlingar och kurser

Har du frågor?
Viltspår
Staffan Linnér, staffan@pensionhr.se, tel. 070 349 73 47

Kurser och övriga tävlingar
Christin Karlsson, christin.karlsson@famika.se, tel. 070 523 98 03


Anmälningsavgifter:
Klubbmästerskap
Viltspår                             400:- (inkl. domaravgift)
Rallylydnad                    100:-
Agility                                 150:- 2 starter (hopp + agility)
Lydnad                               100:-
Nosework                         100:-

Övriga tävlingar/kurser
Agility blåbärsklass              75 kr
Prova-på-nosework          100 kr för 1 person med hund
                                                           0 kr för 1 person utan hund
                                                                (åhörarplats)
Agilitykurs                             300 kr
Prova-på-freestyle             300 kr för 1 person med hund
                                                       FULLTECKNAD!
                                                       100 kr för 1 person utan hund
                                                                 (åhörarplats)
Tävlingskurs, nosework   100 kr för 1 person utan hund
                                                       (åhörarplats)
                                                       300 kr för 1 person med hund
                                                       FULLTECKNAD!

Om du vill ha en  reservplats till tävlingskursen i nosework, skicka ett mail till  christin.karlsson@famika.se och gör en anmälan. 
 
                                                       
SISTA ANMÄLNINGSDAG 14 juli 2019

OBS!
Anmälan till klubbmästerskap i viltspår utgår 1 juli 2019!

Anmälningsavgift för tävlingar/kurser betalas in till RDSG pg för tävlingar 877 998-5, senast sista anmälningsdag.
På raden för meddelande, ange:
Förarens för- och efternamn och Hundens fullständiga namn.

VIKTIGT! Din anmälan är fullständig först efter att klubben erhållit betalning. Extra viktigt att tänka på vad gäller kurserna eftersom några kurser har max antal deltagare med hund.


Att tänka på när du deltar med din hund på RDSG:s rasspecial:
  • Du måste vara medlem i rasklubben.
  • Samtliga hundar på plats ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser.
  • Valp under 4 månader får inte beträda området. Överträdelse kommer att anmälas!


Utlandsmedlem?
Följande BIC-kod samt IBAN hör till klubbens sportkommitté-konto, för betalning från utlandet.
IBAN: SE04 9500 0099 6042 0877 9985
BIC-kod: NDEASESS