Anmälningsformulär Tävlingar och kurser

Har du frågor?
Viltspår
Ewa Osterman, ewa.osterman@telia.com, tel. 070 512 61 17

Kurser och övriga tävlingar
Christin Karlsson, christin.karlsson@famika.se, tel. 070 523 98 03


Anmälningsavgifter:
Klubbmästerskap
Viltspår                             425:- (inkl. domaravgift)
Rallylydnad                    100:-
Agility                                 150:- 2 starter (hopp + agility)
Lydnad                               100:-
Nosework                         100:-

Övriga tävlingar/kurser
Agility blåbärsklass              75 kr
Prova-på-nosework          150 kr för 1 person med hund
                                                           0 kr för 1 person utan hund
                                                                (åhörarplats)
Prova-på-freestyle             300 kr för 1 person med hund
                                                       100 kr för 1 person utan hund
                                                                 (åhörarplats)
Tävlingskurs, nosework   300 kr för 1 person med hund
                                                      100 kr för 1 person utan hund
                                                       (åhörarplats)
Prova-på-viltspår               100 kr för 1 person med hund
Prova-på-weightpull        50 kr för 1 familj med hund
                                                       
SISTA ANMÄLNINGSDAG 28 juni 2020

Anmälningsavgift för tävlingar/kurser betalas in till RDSG pg för tävlingar 877 998-5, senast sista anmälningsdag.
Anmälan är bindande.
På raden för meddelande, ange:
Förarens för- och efternamn och Hundens fullständiga namn.

VIKTIGT! Din anmälan är fullständig först efter att klubben erhållit betalning. Extra viktigt att tänka på vad gäller kurserna eftersom några kurser har max antal deltagare med hund.


Att tänka på när du deltar med din hund på RDSG:s rasspecial:
  • Du måste vara medlem i rasklubben.
  • Samtliga hundar på plats ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser.
  • Valp under 4 månader får inte beträda området. Överträdelse kommer att rapporteras till Svenska kennelklubben!


Utlandsmedlem?
Följande BIC-kod samt IBAN hör till klubbens sportkommitté-konto, för betalning från utlandet.
IBAN: SE04 9500 0099 6042 0877 9985
BIC-kod: NDEASESS