Anmälningsformulär Utställning

Har du frågor?
Annelie Karlsson Karjalainen, 073-077 42 99, anmalan@sgvk.se (anmälan)
eller
Maja Lind, 070-926 66 11, maja@gardshund.com (övriga frågor)

Anmälningsavgifter:
Valpklass (4-6 mån, 6-9 mån)                   160 kr
Juniorklass (9-18 mån)                                 310 kr
Unghundsklass (15-24 mån)                      310 kr
Öppenklass (från 15 mån)                           310 kr
Championklass                                                310 kr
Veteranklass (från 8 år)                                210 kr

Reducerad anmälningsavgift utgår fr.o.m. tredje hunden som anmäls i officiell klass och har samma ägare. Prisreduktionen gäller från och med tredje hunden och reduktionen avgår från den lägsta anmälningsavgiften och priset reduceras till 200 kr.
Det åligger anmälaren att reducera beloppet vid inbetalningen.


SISTA ANMÄLNINGSDAG 10 juli 2020

Avgiften insättes på RDSG:s pg 244 333–1 senast sista anmälningsdag.
På raden för meddelande, ange:
Klass, hundens kön (H/T) och hundens registreringsnummer.

Att tänka på när du ställer ut din hund på RDSG:s rasspecial:
  1. Du måste vara medlem i rasklubben eller i ditt hemlands motsvarande klubb.
  2. SKK:s utställnings- och championatbestämmelser gäller.
  3. Samtliga hundar på plats ska vara vaccinerade enligt SKK:s bestämmelser.
  4. Utlandsägd hund skickar kopia på stamtavla senast sista anmälningsdag till Annelie via anmalan@sgvk.se.


Utlandsmedlem?
Följande BIC-kod samt IBAN hör till klubbens konto, för betalning från utlandet.
IBAN: SE92 9500 0099 6042 0244 3331
BIC-kod: NDEASESS