PM till rasspecial 2019

Här kan du läsa PM till rasspecialens större aktiviteter.