Det cirkulerar ett dokument på facebook gällande en hypotes om cystinuri hos dansk-svensk gårdshund.
Styrelsen har tagit del av dokumentet och vidarebefordrat det till klubbens avelsråd som svarar följande:
 
Vi har undersökt detta vidare. Vi har kontaktat en uppfödare i Finland som vi vet har fått avkomma med cystinuri. Den sjuka hunden och bägge föräldrarna är CLEAR på NSPH1 hos MyDogDNA.  Med bakgrund av detta låter hypotesen väldigt osannolik.
Mutation i NSPH1 orsakar en njursjukdom som heter "Protein losing nephropathy, (PLN)". Det är väldigt allvarligt om det visar sig att det sprids ogrundad och troligen felaktig information. Troligen är det så enkelt att de hundar som  har testats råkar ha både cystinuri och PLN vilket alltså är två helt olika njursjukdomar.
För information vill vi nämna att Rasklubben har kontaktat en forskare i USA dit vi  skickat prover av hundar som har diagnosen cystinuri för vidare utredning.
 
Vi avvaktar vidare information och återkommer med den så snart vi vet mer.
Styrelsen