Avels- & Uppfödarträffar 2017-2018

Välkommen till våra tre möten för uppfödare och andra avelsintresserade!
 
Våra möten kommer att handla om avelsfrågor i klubben. Styrelsen och Gruppen för avelsfrågor behöver veta vad ni medlemmar tycker är viktigt och vad vi ska arbeta vidare med, så att vi tillsammans kan lägga upp strategier och mål framöver.

Följande orter och datum:
Den 22 oktober 2017 i Sala med start kl. 13.00 på brukshundsklubben i Sala
Den 3 december 2017 i Umeå
Den 13 januari 2018 i Hässleholm

Skicka gärna ett mail till irene@gardshund.com om du kommer, så vi vet ungefär hur många vi blir!

Exakt plats kommer att meddelas när vi vet ungefär hur många som kommer.
 
Välkomna!

 

REferat första träffen