Avelsrekommendationer

Avelsråd
Jan Talts 076-341 42 51 
Ulrika Talts 076-338 48 74 
avelsrad@gardshund.com