hd & hd-index

Index för bättre ledhälsa - en artikel av Sofia Malm, 2015-10-13


Aktuellt om HD - Information från arbetsgruppen för avelsfrågor angående HD och HD-index, 2017-11-14

HD-studie - länk nedan, på initiativ av Svenska schnauzer- pinscherklubben (SSPK) - av Bodo Bäckmo