PLL - PRimär lins luxation

Rasklubben har fått kännedom att det förekommer fall av sjukdomen PLL, Primär Lins Luxation, i rasen. Arbetsgruppen för avelsfrågor har på uppdrag av styrelsen gått igenom den dokumentation som i nuläget finns om sjukdomen och därefter lämnat förslag på avels-rekommendationer gällande PLL. Dessa är godtagna och tidigare avelsrekommendationer är uppdaterade med de som nu gäller för PLL.

De hittills (2015-07-21) kända anlagsbärarna och hundar som drabbas av sjukdom finns dokumenterade och kommer att skickas ut till uppfödare av rasen tillsammans med informationsdokument.
Är man inte uppfödare men ändå önskar ta del av kända anlagsbärare kan man få informationen genom att kontakta avelsrådet eller arbetsgruppen för avelsfrågor.

En sammanställning om sjukdomen, diagnos mm samt en sammanfattning av den vetenskap som ligger till grund för tillgängligt DNA test finns här på hemsidan.

Sjukdomen leder till stort lidande för hundarna och måste ses som allvarlig. För att undvika att fler hundar drabbas i framtiden och den genetiska förlust som sjukdom innebär är det förstås av största vikt att begränsa spridningen av sjukdomen i rasen. Rasklubben är mycket tacksam för om ni som har hundar som antingen drabbats av sjukdomen eller gentestats som enkla eller dubbla anlagsbärare hör av er till rasklubben med information.

Information om drabbade hundar skickas till arbetsgruppen för avelsfrågor. För att lämna information så ska man vara ägare till den drabbade hunden och man bör om möjligt även skicka med antingen veterinärintyg på diagnosen och/eller resultat av gentest.