Nyheter och information

Här kommer information att uppdateras löpande för uppfödare, avelsintresserade och andra gårdshundsägare.

Det cirkulerar ett dokument på facebook gällande en hypotes om cystinuri hos dansk-svensk gårdshund.
Styrelsen har tagit del av dokumentet och vidarebefordrat det till klubbens avelsråd som svarar följande: 
"Vi har undersökt detta vidare. Vi har kontaktat en uppfödare i Finland som vi vet har fått avkomma med cystinuri. Den sjuka hunden och bägge föräldrarna är CLEAR på NSPH1 hos MyDogDNA.  Med bakgrund av detta låter hypotesen väldigt osannolik.
Mutation i NSPH1 orsakar en njursjukdom som heter "Protein losing nephropathy, (PLN)". Det är väldigt allvarligt om det visar sig att det sprids ogrundad och troligen felaktig information. Troligen är det så enkelt att de hundar som  har testats råkar ha både cystinuri och PLN vilket alltså är två helt olika njursjukdomar.
För information vill vi nämna att Rasklubben har kontaktat en forskare i USA dit vi  skickat prover av hundar som har diagnosen cystinuri för vidare utredning."
 
Vi avvaktar vidare information och återkommer med den så snart vi vet mer.
Styrelsen

SKK PLAY FÖR UPPFÖDARE! 
Ska jag deklarera min hunduppfödning?
-Vad är hobbyverksamhet?
-Vilka kostnader kan man göra avdrag för?


det är frågor som ni får svar på i 2019-års program i serien SKK Play för uppfödare som handlar om ekonomi för uppfödare.
https://skkplay.solidtango.com/    

Svenska Kennelklubben har påbörjat planeringen för femte programmet i serien SKK Play för uppfödare och ämnet för årets program är ekonomi för uppfödare.
Lansering av programmet sker torsdagen den 19 september kl. 19.30.

I årets program av SKK Play för uppfödare kommer vi att ta upp de viktigaste sakerna att tänka på gällande ekonomi för uppfödare. Målgruppen är uppfödare som bedriver sin uppfödning som hobbyverksamhet men vi kommer även att gå in på när man bör gå över från hobbyverksamhet till näringsverksamhet. Ekonomi är ett ämne som vi tror att många tycker är svårt och kanske också lite tråkigt. I programmet kommer vi därför att ge tydlig och bra information med värdefulla tips, presenterat på ett lättfattligt sätt. Vi hoppas att programmet kommer att kunna räta ut en del frågetecken och göra ekonomin enkel att hantera för er uppfödare.

Programmet vänder sig i första hand till uppfödare men kan säkert vara intressant även för andra målgrupper. Längden kommer att vara ca 15 minuter.


Vi hoppas ni tar tillfället i akt och samlar klubbens medlemmar för en gemensam aktivitet. Ta gärna hjälp av Studiefrämjandet som är SKKs studieförbund. Studiefrämjandet kan hjälpa till med era arrangemang. Det kan till exempel vara planering, lokaler, utrustning eller marknadsföring. Så ta kontakt med din lokala avdelning i Studiefrämjandet för att se vad dom kan hjälpa er med. Har ni inte redan en etablerad kontakt kan ni hitta kontaktuppgifter via www.studieframjandet.se,
på första sidan väljer man först ort och sedan län för att hitta vilken avdelning som finns närmast er.
De tidigare programmen i serien SKK Play för uppfödare finns att se via skkplay.se. 
Har ni inte redan sett programmen så rekommenderar vi att ni gör det. 

Stipendium. 
 Enligt paragraf 2 i våra stadgar står att " vi ska utbilda instruktörer, hundägare
 och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning".
 Vi har därför upprättat en utbildningsfond på 50.000 kronor där man kan söka
 bidrag på högst 5.000 kronor per person för att utbilda sig till t.ex. instruktör, BPH-
 beskrivare eller andra utbildningar som främjar rasen. Bidraget ges när du fullgjort
  din utbildning och då vill vi att du återgäldar klubben genom att hålla en kurs
 för våra medlemmar vid passande tillfälle t.ex. aktivitetsträff, rasspecial etc. där du
kan dela med dig  dina kunskaper. Vi ser helst att detta sker inom ett år från
fullgjord utbildning.
 
Ansökan skickas till styrelsen@gardshund.com.

FCI - Efter Herning, nu är det klart.
2019-04-29

Nu är den dansk-svenska gårdshunden slutligt erkänd av FCI
och är nu berättigad att tävla om internationellt Certifikat (CACIB).
Ett gemensamt väl utfört arbete av både svenska och danska rasklubben
har lett fram till detta fantastiska beslut.

Enkätsammanfattning, Mentalitet
2019-02-21

Cystinuri hos DSG, vad händer?
2019-01-10

Vi har fått information om att forskargruppen på University Of Pennsylvania startat upp ett nytt projekt angående hormonberoende cystinuri (cystinuri typ III) hos kromfohrländer och irländsk terrier.
Denna typ av cystinuri kan endast utvecklas i närvaro av manliga könshormoner och drabbar endast intakta hanhundar. Arvsgången är ännu okänd men misstänks vara komplex eller autosomal recessiv. Forskningen är svår eftersom tikar aldrig får denna typ av cystinuri och hanarna sannolikt bara är predisponerade dvs inte ens alla genetiskt belastade hanar blir sjuka. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla ett gentest för att kunna identifiera predisponerade hundar och bärare.

Eftersom alla fall av sjukdomen som hittills framkommit hos DSG är intakta hanar, är denna studie särskilt intressant för oss.
Vi har kontaktat Prof. Giger och informerat om att vi om intresse finns kan bidra med ca 5 st prover från hanar med cystinuri av rasen dansk-svensk gårdshund.

/Arbetsgruppen för avelsfrågor

Inavel - risker och skks rekommendationer
2018-12-09

Läs om vad SKKs rekommendationer kring inavel är, och vad det innebär att para två närbesläktade individer med varandra.
KLICKA HÄR

FCI - Efter Herning, vad händer nu?
2018-11-12

Nu har två representanter från FCI mönstrat gårdshundarna på  utställningen i Herning 3/11, det har nog alla uppmärksammat. Ett fantastiskt event som blev en riktig fest.

Lördagen var mycket speciell, stämningen i ringen var förväntansfull och så positiv att det nästan gick att ta på den. Jag tror att vi alla kände banden och gemenskapen mellan länderna och att vi tillsammans har gjort den här dagen speciell. Dagen avslutades med en rasparad där närmare 100 hundar deltog med sina ägare!

Vi människor hade T-shirts i blått eller rött och hundarna koppel och halsband i våra länders flaggors färger. Det var helt magiskt att komma in i stora ringen och att få vara med i paraden. En och annan tår fälldes av både stolthet över våra hundar och stundens betydelse. Det var härligt att få gå tillsammans med Danska, Norska och Svenska klubbmedlemmar och representera vår fantastiska ras.
Tack till alla er som gjorde denna dag så speciell!

De två representanterna kommer nu att rapportera till respektive kennelklubb som i sin tur ska skicka en ansökan till FCI.
Om allt går som det ska kommer FCI att ta upp frågan till beslut på deras fullmäktigemöte som äger rum i Kina i slutet av april.
Så nu får vi ge oss till tåls, i slutet av april kommer det definitiva beskedet!

Hälsningar,
Susanne Fagrell
Ordförande RDSG

CDDY hos gårdshund,
2018-10-30

rekommendationer kring hanhundsanvändning,
2018-10-30

Pressmeddelande FCI-godkännande,
2018-10-28

Inavelstrend,
2018-09-19

Med anledning av att det i dagarna publicerades en vetenskaplig studie om inavel hos våra 12 svenska raser vill vi informera er om att såväl studien i sin helhet som SKKs svar på det pressmeddelande som gått ut, och uppmärksammats av media, finns att läsa på https://www.skk.se/sv/?newsitem=146109.

Bifogad bild på dansk-svensk gårdshunds inavelstrend mellan 1993-2018.

Nyheter FCI-godkännande - inbjudan till Herning,
2018-08-07

Arbetet för att godkänna vår ras hos FCI går framåt, och på utställningen i Herning, Danmark, 3-4 november kommer två rasexperter att utvärdera rasen bland annat exteriörmässig homogenitet och temperament.
Kom och deltag eller bara närvara du också, detta är en stor händelse för gårdshunden som ras!

Nyheter FCI-godkännande,
2018-07-05

Pankreatit - bukspottkörtelinflammation,
2018-06-27

Primär linsluxation - avelsrekommendationer,
2018-05-08

Det har inkommit önskemål till Rasklubben om ändring av avelsrekommendationerna gällande PLL. Önskemålet har varit att hund som är bärare av anlag för PLL ska kunna användas i kombination med hund som är DNA-testat fri eller hereditärt fri från anlag för PLL. Rasklubben har beslutat att inte ändra de nuvarande rekommendationerna med följande motivering: 

Det har framkommit att PLL, som hittills setts som en autosomalt recessivt nedärvd sjukdom, också kan komma till uttryck hos individer med endast en muterad gen (bärare). Detta har setts hos några olika raser. Eftersom vi i nuläget inte kan utesluta att det kan vara så också hos dansk-svensk gårdshund ändrar vi inte avelsrekommendationerna gällande avel på bärare av PLL.

Referens: http://www.aht.org.uk/cms-display/genetics_pll.html

Kastrering - Tänk efter först,
2018-04-23

Baksporrar,
2018-03-22

Under 2016 uppkom vissa frågetecken kring baksporrar hos gårdshund, och det florerade tyvärr felaktiga rykten om att detta inte skulle vara förenligt med den rasstandard som finns.
Därför pulicerades detta förtydligande, enligt dokumentet nedan.
Frågan har nu åter kommit upp, och styrelsen har valt att publicera texten igen.

Uppfödar- och avelsträffar,
2018-03-09

Under fyra tillfällen med start i juli 2017 under rasspecialen i Vårgårda (Tånga Hed), till januari 2018 i Hässleholm, har rasklubben för dansk-svensk gårdshund hållit träffar för uppfödare och andra avelsintresserade.

Dessa träffar har under ledning av Agneta Wändell, diskuterat och "brainstormat" allt vad gäller avel på gårdshund till funderingar på vad som sker i klubben.

Agneta har skrivit ihop denna sammanfattning, för den som är intresserad av att läsa vad som har sagts och diskuterats.

Cystinuri hos dansk-svensk gårdshund,
2018-02-26

Cystinuri är en förmodat ärftlig sjukdom som ofta leder till återkommande urinstensbildning. Orsaken är att återtransporten i njurarna av en speciell aminosyra, cystin, från urin till blod inte fungerar vilket resulterar i ökade mängder cystin i urinen. Cystin har låg löslighet i sur urin och kristaller och stenar bildas. Detta kan leda till blockering av urinledarna med svår smärta, njursvikt och i värsta fall död som följd. På grund av anatomiska skillnader i urinvägarna diagnostiseras sjukdomen oftare hos hanhundar än hos tikar då hanar har ett smalare och mindre töjbart urinrör än tikar. Det finns ännu inget botemedel för cystinuri, men med hjälp av specialfoder och medicinering går det att minska återbildningen av cystinstenar och även i vissa fall att lösa upp befintliga kristaller. Har hunden fått diagnosen cystinuri är det i nuläget livslång behandling som gäller.

Den genetiska bakgrunden för cystinuri är klarlagd hos vissa raser. Sjukdomen delas in i fyra klasser;

  • Typ I-A: Orsakas av en mutation i genen SLC3A1 och har ett autosomalt recessivt arvsmönster. Denna typ av cystinuri förekommer hos bland annat newfoundlandshund, landseer och labrador.
  • Typ II-A: Orsakas också av en mutation i genen SLC3A1 men har ett autosomalt dominant arvsmönster. Typ II-A förekommer hos australian cattle dog.
  • Typ II-B: Orsakas av en mutation i genen SLC7A9 och nedärvs autosomalt dominant. Typ II-B förkommer hos dvärgpinscher.
  • Typ III: Här är mutation och arvsgång ännu okänd. Typ III drabbar exklusivt intakta vuxna hanhundar. Denna typ finns hos engelsk bulldog, fransk bulldogg, mastiff, skotsk hjorthund och irländsk terrier, och kan också förekomma i ytterligare raser.
Vilken typ av cystinuri som drabbar dansk-svensk gårdshund är ännu okänt och arvsgången är alltså inte klarlagd. En kartläggning av de 20-tal fall vi känner till idag i Sverige visar att sjukdomen finns i olika linjer och ger ingen tydlig bild om arvsgången. Eftersom vi ännu inte vet vilken mutation som orsakar sjukdomen hos DSG finns alltså heller ingen möjlighet att DNA-testa hundar och hitta eventuella bärare. Rasklubben är i kontakt med några företag för att undersöka möjligheten att hitta eventuell mutation hos DSG och utveckla ett DNA-test, men vi är precis i början av detta arbete.

Avelsrekommendationer
Eftersom arvsgången för cystinuri inte är känd hos DSG rekommenderar vi att följa SKKs generella råd för avel vid sjukdom med okänd arvsgång:
  • Använd inte hund med cystinuri i avel.
  • Gör inte om samma föräldrakombination som lämnat avkomma med cystinuri.
  • Iaktta försiktighet vid avel på syskon till sjuk hund.
  • Utöver detta rekommenderas att avla med så låg inavelsgrad som möjligt för att minska risken för att eventuella recessiva sjukdomsanlag dubblas.
Det är självklart också mycket viktigt att uppfödare och hanhundsägare är öppna och informerar varandra om fall av cystinuri i sina linjer för att undvika eventuell dubbling av sjukdomsanlag.

Rapportera till rasklubben
För att kunna fortsätta kartläggningen av cystinuri hos dansk-svensk gårdshund behöver vi er hjälp. Har du en hund som drabbats av cystinuri, meddela rasklubben via mail till gruppen för avelsfrågor; arbetsgruppavel@gardshund.com.
Glöm inte att skicka med ett veterinärintyg.

Referenser
Harnevik L, Hoppe A, Söderkvist P. SLC7A9 cDNA cloning and mutational analysis of SLC3A1 and SLC7A9 in canine cystinuria. Mamm Genome. 2006 Jul;17(7):769-76. Epub 2006 Jul 14.

Henthorn PS, Liu J, Gidalevich T, Fang J, Casal ML, Patterson DF, Giger U. Canine cystinuria: polymorphism in the canine SLC3A1 gene and identification of a nonsense mutation in cystinuric Newfoundland dogs. Human Genetics 2000, 107:295-303.

Brons AK, Henthorn PS, Raj K, Fitzgerald CA, Liu J, Sewell AC, Giger U. SLC3A1 and SLC7A9 mutations in autosomal recessive or dominant canine cystinuria: a new classification system. J Vet Intern Med. 2013 Nov-Dec;27(6):1400-8. doi: 10.1111/jvim.12176. Epub 2013 Sep 3.

https://www.purinaproclub.com/resource-library/pro-club-updates/cystinuria-research-in-bulldogsfocuses-on-finding-gene-mutation/