årsmöte

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund har sitt årsmöte i början av året, innan februari månads utgång.
Har du frågor kring tidigare eller kommande årsmöte, ber vi dig att kontakta styrelsen eller valberedningen.

                        
  Välkomna till RDSG:s Årsmöte den 22.2.2020 

 
Årsmötet kommer att äga rum på motell Vätterleden som ligger mellan Gränna och Jönköping.
Dagens program kommer även i år att börja med en föreläsning som har rubriken ”Ett liv som gör hunden rättvisa”, det är Kerstin Malm, etolog som kommer att berätta för oss hur vi kan hjälpa våra hundar att utvecklas på bästa sätt och hur relationen mellan hund och människa kan fördjupas.
 
Föreläsningen börjar kl.10.00, vi tar en kort kaffepaus ca 11.30 och slutar kl.13.00 då vi äter lunch för att därefter börja årsmötet
 
För att kunna planera hur många vi blir till föredrag och lunch ber vi er anmäla deltagande till eva@gardshund.com senast den 10 februari.
 
Motioner som skickas med post skall vara sekreteraren tillhanda senast 4 veckor före årsmötet dvs Fredagen den 24 januari 2020. Till de motioner som skickas med epost måste det också finnas ett underskrivet orginal som är postämplat senast 24 januari 2020. Information om hur en motion ska skrivas finns på klubbens hemsida.
 
Motioner skickas till:
Eva Wieslander
Platåslingan 4
134 65 Ingarö
Epost: eva@gardshund.com
 
 För er som vill fortsätter vi kvällen med en gemensam middag som var och en står för själva, vill du vara med anmäl dig till laila@gardshund.com
 
Varmt välkommen! Märk med Ämne: Middag Årsmöte, glöm inte att ange ditt namn
       
Anmäl dig till  Laila@gardshund.com
 

Varmt välkomna hälsar styrelsen genom Susanne Fagrell!
 
o.s.a senast den 1 februari 2020
 
För er som behöver alternativ mat, hör av er till Laila!


Glöm inte att boka rum i tid för övernattning.

 
 

Föreläsning kl. 10,00

”Ett Liv som gör hunden rättvisa”

   Kerstin Malm

Relationen mellan människan och hunden betyder oerhört mycket för många människor,
och förhoppningsvis även för många hundar. Samtidigt lever vi i en tid då mycket ifrågasätts och nya perspektiv öppnar vägen för förändringar.
Kan vi då utveckla vår samvaro, går det att förbättra och fördjupa den?
Det finns många ”sanningar” om hur hundar ska uppfostras för att passa in i våra liv.


Ofta accepterar vi dessa utan att fundera på om de verkligen är bra för hunden eller för oss själva.
Ett förändrat synsätt kan göra samvaron mer harmonisk.
Men vägen dit kräver att vi börjar lyssna på hundarna och vad de har att säga oss.
Alla formas vi under våra liv och de erfarenheter vi bär med oss förklarar till stor del våra relationer till andra.
Många hundar får aldrig möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Att inte bli älskad, sedd och respekterad under uppväxten är lika negativt för en hund som för en människa.
Det är hög tid att vi börjar se på vårt gemensamma liv med empati och etik.


Kort presentation av Kerstin Malm
Kerstin har doktorerat i etologi med inriktning på hundar och även studerat psykologi och filosofi.
I snart 20 år har hon föreläst och skrivit böcker i det egna företaget K.Malm.
Tidigare arbetade hon under många år med att hjälpa hundägare som hade problem med sina hundar.
Kerstin har en stark känsla för hundens rätt att bli behandlad med respekt och hennes intresse riktas ofta mot människan, våra drivkrafter och den stora betydelse empatin har.
 
Vid föreläsningen finns möjlighet att köpa böcker till bra priser.
För att läsa om böckerna se 
kmalm.se/produkt-kategori/litteratur/
 
 

Hur skriver man en motion?

ÅRSMÖTESHANDLINGAR