årsmöte

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund har sitt årsmöte i början av året, innan februari månads utgång.

Har du frågor kring tidigare eller kommande årsmöte, ber vi dig att kontakta styrelsen eller valberedningen.

Söndagen den 24 februari hade vi årsmöte, årsmötesprotokollet publiceras när det är färdigt.
37 st medlemmar deltog på mötet, som gick av stapeln i Göingehuset, Hässleholm.

Hur skriver man en motion?

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2019

Angående att motion 9-16 publicerades senare än de övriga motionerna
Vi har varit kontakt med SKK angående följande motioner som inkom på måndagen den 28 januari.
SKK rekommenderar oss att ta med dem som inkomna motioner vilket vi därför kommer att göra.
/Styrelsen