årsmöte

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund har sitt årsmöte i början av året, innan mars månads utgång.

Har du frågor kring tidigare eller kommande årsmöte, ber vi dig att kontakta styrelsen eller valberedningen.

Välkommen till RDSGs årsmöte

Söndagen den 24 februari år 2019 kl. 14.00

Plats: Göingehuset, Hässleholm
Folke Zetterwallsgata 4, 281 33 Hässleholm


· Årsmötesförhandlingar enligt stadgar
· Eventuella motioner skall vara sekreteraren tillhanda, senast fyra veckor före årsmötet vilket innebär fredagen den 25 januari år 2019.

Adressen är Eva Wieslander, Platåslingan 4, 134 65 Ingarö.
Till de motioner som skickas med e-post, eva@gardshund.com, måste det finnas ett underskrivet original som är poststämplat senast fredagen den 25 januari år 2019.

· Ev. föreläsning innan årsmötet, mer information presenteras inom kort på hemsidan.

Kontakta Eva Wieslander, eva@gardshund.com, vid eventuella frågor eller om du önskar årsmöteshandlingar innan årsmötet.
Årsmöteshandlingarna kommer också att läggas ut på hemsidan.

Medlemmarna bjuds på fika efter årsmötet cirka kl.15.30.

Hur skriver man en motion?