kommitTéer

sportkommittén

Ska agera som en länk mellan klubbens medlemmar och styrelsen. Sportkommittén har bland annat hand om;

* Driva, diskutera och handlägga medlemmars frågor och önskemål i sportrelaterade ämnen. 

* Vara behjälpliga i samband med revidering av sportgrenar i tävlingarna om Årets hund.

Ett av sportkommitténs uppdrag är även att förbättra samarbetet med aktivitetsgrupperna. Med hjälp av sportkommittén kan aktivitets-grupperna få ut mer av träffar och andra aktiviteter som sker i klubbens regi. 

sportkommitten@gardshund.com

Anna Dahl
Sammankallande

Annelie Frejås

Ulrika Aronsson

Catharina Jägevall

Christin Karlsson

utställningskommittén

Ansvarar för bland annat den svenska rasspecialen för dansk-svensk gårdshund.
 

Magnus Elmvik
Utställningsansvarig

 

Jessika Karlsson

Angelica Lauth

Marie Sandelin

Värdegrundskommittén

Värdegrundskommitténs främsta uppgift är att ta fram ett underlag för hur vi vill uppfattas som klubb av medlemmarna och omvärlden, hur vi kommunicerar för att få ut detta budskap, samt hur vi jobbar med det internt för att uppfattas så som vi önskar.