kommitTéer

sportkommittén

Ska agera som en länk mellan klubbens medlemmar och styrelsen. Sportkommittén har bland annat hand om;

* Driva, diskutera och handlägga medlemmars frågor och önskemål i sportrelaterade ämnen. 

* Vara behjälpliga i samband med revidering av sportgrenar i tävlingarna om Årets hund.

Ett av sportkommitténs uppdrag är även att förbättra samarbetet med aktivitetsgrupperna. Med hjälp av sportkommittén kan aktivitets-grupperna få ut mer av träffar och andra aktiviteter som sker i klubbens regi. 

sportkommitten@gardshund.com

Anna Dahl
Sammankallande

Annelie Frejås

Ulrika Aronsson

Catharina Jägevall

Christin Karlsson

utställningskommittén

Ansvarar för bland annat den svenska rasspecialen för dansk-svensk gårdshund.
 

Magnus Elmvik
Utställningsansvarig

 

Jessika Karlsson

Marie Sandelin

Värdegrundskommittén

-

Agneta Wändell

Magnus Elmvik

Catrin H Karlsson