kommitTéer

sportkommittén

Ska agera som en länk mellan klubbens medlemmar och styrelsen. Sportkommittén har bland annat hand om;

* Driva, diskutera och handlägga medlemmars frågor och önskemål i sportrelaterade ämnen. 

* Vara behjälpliga i samband med revidering av sportgrenar i tävlingarna om Årets hund.

Ett av sportkommitténs uppdrag är även att förbättra samarbetet med aktivitetsgrupperna. Med hjälp av sportkommittén kan aktivitets-grupperna få ut mer av träffar och andra aktiviteter som sker i klubbens regi. 

sportkommitten@gardshund.com

Ulrika Aronsson

Annelie Frejås

Christin Karlsson

Catharina Jägevall

Marie Andersson

utställningskommittén

Ansvarar för förberedelser och praktiskt genomförande av både svenska rasspecialen som hålls i juli/augusti, samt SGVKs årliga utställning i Piteå som hålls i juli.

utstallning@gardshund.com

Maja Lind
Sammankallande

maja@gardshund.com

Magnus Elmvik

 

Angelica Lauth

Susanne Fagrell

Lotta Malm