REDAKTIONEN
Britt-Marie hansson

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Fagrell
ADRESS
Djupgärd 3
762 96 Rånäs

manusstopp

GÅRDSHUNDEN

RDSG:s klubbtidning heter Gårdshunden och utkommer med fyra nummer per år.
Tidningen är en av flera informationskanaler. Vi informerar om vad som händer inom klubben och de olika aktivitetsgruppernas verksamhet, kommande utställningar, resultatredovisning med mera. Dessutom är Gårdshunden ett forum för våra medlemmar som har möjlighet att bidra med både bilder och text som rör våra hundar. 
Redaktionen är tacksam för alla bidrag till tidningen!

OBSERVERA!
Redaktionen förbehåller sig rätten att bestämma vad som ska publiceras och även rätten att redigera eller be insändaren skriva om sitt material. 

Skicka ditt material till dsgtidningen@gmail.com och tänk på att eventuella bilder måste vara högupplösta, i minst 300dpi.

ANNONSER

Annonserna införs i mån av plats och får högst omfatta en helsida per annonsör och nummer. 
Annonsmanus ska vara klart för tryckning och levereras till redaktören som pappersorginal. Om du vill ha hjälp med layouten debiteras du en kostnad för detta. 
Kontakta gärna redaktören för närmare detaljer.

Storlek - Typ - Kostnad
1 helsida - Kommersiell annons - 1 000:-
1 helsida - Privat/medlemsannons - 400:-
1/2 helsida - Kommersiell annons - 500:-
1/2 helsida - Privat/medlemsannons - 200:-
1/4 helsida - Kommersiell annons - 250:-
1/4 helsida - Privat/medlemsannons - 100:-
1/8 helsida - Privat/medlemsannons - 50:-

Den sistnämnda annonsen är bara tillåten för privat och medlemsannonsering, ej för kommersiell annonsering.