Valpar

På denna sida förmedlas valpar, där kombinationen uppfyller rasklubbens avelsrekommendationer samt krav för valphänvisning vid parningstillfället.

Kriterier för valphänvisning:

 • Följa SKK's grundregler.
 • Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.
 • Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare.
 • Föräldradjuren ska vara HD röntgade och avlästa med HD A, B eller C utan negativ anmärkning.
  Vid kombination där ena parten har HD grad C, skall motparten vara fri från höftledsdysplasi, samt skall kullens preliminära HD-index vara minst 100 vid parningstillfället.
  Kopior av officiella resultat avseende HD röntgen och övriga meriter ska bifogas för utländsk hund. Vid parning med utländsk hund, gäller HD grad A eller B på båda föräldradjuren.
 • Inavelsgraden ska inte överstiga 6,25%
 • Lägsta utställningsmerit ska vara very good vid tidigast 18 månaders ålder.
  För hundar utställda år 2010 eller tidigare, gäller att de ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning.
  Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller de exteriöra kraven om de erhållit good.

   

SENASTE ÄNDRINGAR

2018-07-15
Saringes - Födda Valpar, kull 1
2018-07-02
Greta Schibbye - Födda Valpar
2018-06-27
Woppers - Väntar Valpar
2018-06-25
Aspgärdets - Väntar Valpar
2018-06-25
Granviks - Väntar Valpar
2018-06-22
Myntagården´s - Väntar Valpar
2018-06-20
Funnyfail´s - Väntar Valpar
Kull 1 och Kull 2
2018-06-13
Helen Pilskog - Födda Valpar
2018-05-26
Saringes - Väntar Valpar kull 2

Födda valpar

Helen Pilskog
Sätila
070-813 67 99

 

MOR FAR
Namn. Adidac Diza
SE32486/2013
Skovherlighedens Campus
SE43442/2011
Utställning Excellent Excellent , CERT
Championat/titlar: NORD UCH
HD-resultat: B B
Mentalbeskriven
BPH/MH:
BPH BPH
Övrigt:
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
98
Antal hanar:  4  
Valpar väntas:
7/6
Valpar födda:
4/6
Antal tikar:  3
Tidigast leverans:
30/7
Inlagd/utgår:
2018-05-03
2018-08-03

Greta Schibbye
Färentuna, Ekerö
070-478 66 81

MOR FAR
Namn. Ekeröds Önja
SE54781/2015
Marcato´s Quickstep
SE34155/2014
Utställning Very Good  Excellent, R-Cert
Championat/titlar:   
HD-resultat: B A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt:
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
104
Antal hanar: 1 
Valpar väntas:
1/7
Valpar födda:
30/6
Antal tikar: 3
Tidigast leverans:
26/8
Inlagd/utgår:
2018-06-28
2018-09-28

Saringes
Birgitta Simonsson
Alunda

072-341 57 94

MOR FAR
Namn. Fogdarps Nova
SE44864/2015
Candelinz Gedigna Gipsygossen Glen
SE18932/2016
Utställning Very Good Very Good
Championat/titlar:
HD-resultat: B B
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt:
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
97
Antal hanar:  2
Valpar väntas:
14/7
Valpar födda:
14/7
Antal tikar: 2
Tidigast leverans:
V.36
Inlagd/utgår:
2018-05-15
2018-08-15

PArade

Saringes     kull 2
Birgitta Simonsson
Alunda

072-341 57 94

MOR FAR
Namn. Skovherlighedens Luna
SE22470/2014
Candelinz Gedigna Gipsygossen Glen
SE18932/2016
Utställning Excellent Very Good
Championat/titlar:
HD-resultat: B B
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt:
Inavelsgrad:
0,4%
Prel. HD-index:
93
Antal hanar:  
Valpar väntas:
24/7
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
Tidigast leverans:
V.38
Inlagd/utgår:
2018-05-26
2018-08-26

Funnyfail´s     Kull 1
Maja Lind
Korsberga
070-926 66 11

MOR FAR
Namn. Funnyfail´s Briljanta Beth
SE54784/2015
Stockmossens Zebbe
SE27115/2013
Utställning CERT , BIM Very Good
Championat/titlar: RLD N, RLD F, RLD A
HD-resultat: B A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
BPH
Övrigt: ED UA, Patella UA,
Fulltandat Saxbett
Saxbett
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
107
Antal hanar:  
Valpar väntas:
19/8
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
Tidigast leverans:
V.42
Inlagd/utgår:
2018-06-20
2018-09-20

Funnyfail´s     Kull 2
Maja Lind
Korsberga
070-926 66 11

MOR FAR
Namn. Snöflinga
SE15752/2010
Prius Acke
SE19409/2011
Utställning SE UCH Very Good
Championat/titlar: SE UCH
HD-resultat: A A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
BPH
Övrigt: Patella UA,
Fulltandat  Saxbett
ED UA, PLL Clear, Saxbett
Inavelsgrad:
0,2%
Prel. HD-index:
108
Antal hanar:  
Valpar väntas:
17/8
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
Tidigast leverans:
V.42
Inlagd/utgår:
2018-06-20
2018-09-20

Myntagården´s
Carin Stoehr
Mellösa
073-682 04 20

MOR FAR
Namn. Myntagården´s Fia-Ida Af Cinderella
SE39801/2014
Himlatorp´s
Anton
SE29549/2011
Utställning Excellent Excellent , R-Cert
Championat/titlar:   
HD-resultat: A A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt: Mentaltestad SWDI,
Godkänd för Vårdhundsutbildning
Inavelsgrad:
0,8%
Prel. HD-index:
108
Antal hanar:  
Valpar väntas:
12/7
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
Tidigast leverans:
V.35
Inlagd/utgår:
2018-06-22
2018-09-22

Granviks
Lena Fässler
Höllviken
070-471 48 08

 

MOR FAR
Namn. Hunnhunn´s Chica
SE39940/2013
Fjellalunda´s Dandylion
SE12495/2014
Utställning Ökl. Very Good,
Excellent med Ck
Excellent  med Ck
Championat/titlar:   
HD-resultat: B A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt:
Inavelsgrad:
2,3%
Prel. HD-index:
106
Antal hanar:  
Valpar väntas:
3/8
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
Tidigast leverans:
V.39
Inlagd/utgår:
2018-06-25
2018-09-25

Aspgärdets
Victoria Hagman
Rättvik
070-310 62 40

MOR FAR
Namn. Gruvfruns Undis
SE38912/2012
Stallbackas Värmlands Virke
SE57969/2015
Utställning Excellent Excellent, Cert
Championat/titlar:   
HD-resultat: A B
Mentalbeskriven
BPH/MH:
BPH
Övrigt: Patella UA, PLL-clear
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
110
Antal hanar:  
Valpar väntas:
15/7
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
Tidigast leverans:
V.36-37
Inlagd/utgår:
2018-06-25
2018-09-25

Woppers
Lena Hilmersson
Fagersta
070-697 70 56

MOR FAR
Namn. Woppers Made of Love
SE22727/2014
Leonberget´z Power of Dream
SE54356/2012
Utställning Cert , BIM  Excellent
Championat/titlar:   
HD-resultat: B A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt:
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
105
Antal hanar:  
Valpar väntas:
28/7
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
Tidigast leverans:
V.40
Inlagd/utgår:
2018-06-27
2018-09-27