Valpar

På denna sida förmedlas valpar, där kombinationen uppfyller rasklubbens avelsrekommendationer samt krav för valphänvisning vid parningstillfället.

Kriterier för valphänvisning:

 • Följa SKK's grundregler.
 • Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.
 • Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare.
 • Föräldradjuren ska vara HD röntgade och avlästa med HD A, B eller C utan negativ anmärkning.
  Vid kombination där ena parten har HD grad C, skall motparten vara fri från höftledsdysplasi, samt skall kullens preliminära HD-index vara minst 100 vid parningstillfället.
  Kopior av officiella resultat avseende HD röntgen och övriga meriter ska bifogas för utländsk hund. Vid parning med utländsk hund, gäller HD grad A eller B på båda föräldradjuren.
 • Inavelsgraden ska inte överstiga 6,25%
 • Lägsta utställningsmerit ska vara very good vid tidigast 18 månaders ålder.
  För hundar utställda år 2010 eller tidigare, gäller att de ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning.
  Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller de exteriöra kraven om de erhållit good.

   

SENASTE ÄNDRINGAR

2018-11-15
Himlatorp´s - Födda Valpar
2018-11-02
Bernmarkens - Födda Valpar ,
kull 1
2018-11-02
Grönholm - Väntar Valpar
2018-10-30
Dobgun´s - Födda Valpar, kull 2
2018-10-28
Bernmarkens - Väntar Valpar 
Kull 2
2018-10-18
Gullvivebackens - Födda Valpar
2018-09-25
Zallayas - Födda Valpar
2018-09-06
Dobgun´s - Födda Valpar

Födda valpar

Dobgun´s
Christina Strandberg
Enköping
076-019 57 98

MOR FAR
Namn. Fjellalunda´s Precios Pandora
SE57209/2015
Dobgun´s Cyrano
SE48783/2014
Utställning Very Good   Very Good
Championat/titlar:   
HD-resultat: C A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
BPH MH
Övrigt: Ögon - UA, Patella UA , AD-0 Ögon - UA
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
102
Antal hanar: 2
1 obokad
 
Valpar väntas:
13/8
Valpar födda:
13/8
Antal tikar: 3
1 obokad
 
Tidigast leverans:
v.8/10
Inlagd/utgår:
2018-09-06
2018-12-06

Zallayas
Tove Söderblom
Kovland - utanför Sundsvall
070265 68 88

MOR FAR
Namn. Zallayas Alvina Ögonfröjd
SE48299/2015
Stallbacka´s Värmlands Ville
SE57968/2015
Utställning Very Good   Excellent
Championat/titlar:   
HD-resultat: A A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
BPH BPH
Övrigt: Patella UA , HD-index 110 Patella UA, HD-index 111
Inavelsgrad:
0,00%
Prel. HD-index:
111
Antal hanar: 1
 
Valpar väntas:
24/9
Valpar födda:
22/9
Antal tikar: 2
 
Tidigast leverans:
v.46
Inlagd/utgår:
2018-09-25
2018-12-25

Gullvivebackens 
Sara Palonen
Valla
070-838 51 55

MOR FAR
Namn. Gullvivebackens Fredrika
SE17177/2016
Gullvivebackens Brage
SE31531/2013
 
Utställning Very Good Excellent, CERT , BIM
Championat/titlar:   
HD-resultat: B B
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt:
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
102
Antal hanar: 3
2 obokade
 
Valpar väntas:
6/10
Valpar födda:
6/10
Antal tikar: 4
2 obokade
Tidigast leverans:
V. 48
Inlagd/utgår:
2018-09-26
2018-12-26

Dobgun´s      kull 2
Christina Strandberg
Enköping
076-019 57 98

MOR FAR
Namn. Yacatis Cool Lill Miss Carla
SE58326/2013
Samkas Messi
NO53722/13
Utställning EECH, SE UCH   Champion
Championat/titlar:   EECH, SE UCH,
Tysk Vinnare 2017
Svensk Champion, Dansk Champion, Norsk Champion, 
Nordisk JV - 14
HD-resultat: B A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
MH
Övrigt: Patella: UA, Ögon: UA,
Bett: Korrekt Saxbett,
DNA PLL N/N Free
Inavelsgrad:
1,6%
Prel. HD-index:
106
Antal hanar:  2

 
Valpar väntas:
10/10
Valpar födda:
10/10
Antal tikar:  2

 
Tidigast leverans:
5/12
Inlagd/utgår:
2018-10-30
2019-01-30

Bernmarkens       Kull 1
Birgitta Sjögestam Qvarnström
Vessigebro
073-277 13 13

MOR FAR
Namn. Bernmarkens Tena
SE35445/2016
Benzelias Opportunity Offspring
SE52360/2014
 
Utställning Very Good Very Good
Championat/titlar:   
HD-resultat: A A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt: PLL test - Clear
Inavelsgrad:
0,4%
Prel. HD-index:
106
Antal hanar:  1

 
Valpar väntas:
29/10
Valpar födda:
29/10
Antal tikar:  1
 
Tidigast leverans:
V. 52
Inlagd/utgår:
2018-10-01
2019-01-01

Himlatorp´s
Irene Alvarsson
Örebro
076-245 54 06

MOR FAR
Namn. Sofalex Underbara Undra
SE51832/2012
Leonberget´z Power Of Dream
SE54356/2012

 
Utställning Excellent Excellent
Championat/titlar:   JWW-2013, FI UCH,
  SE UCH
HD-resultat: A A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
BPH
Övrigt: Patella UA
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
109
Antal hanar: 0

 
Valpar väntas:
13/11
Valpar födda:
13/11
Antal tikar: 5
 
Tidigast leverans:
2019-02
Inlagd/utgår:
2018-09-22
2018-12-22

PArade

Bernmarkens     Kull 2
Birgitta Sjögestam Qvarnström
Vessigebro
073-277 13 13

MOR FAR
Namn. Bernmarkens Rara-Svea
SE19292/2015
Prius Acke
SE19409/2011

 
Utställning Very Good Very Good
Championat/titlar:   
HD-resultat: B A
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt: PLL test - Clear. ED UA
Inavelsgrad:
0,0%
Prel. HD-index:
106
Antal hanar: 

 
Valpar väntas:
7/12
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
 
Tidigast leverans:
2019. V.5
Inlagd/utgår:
2018-10-28
2019-01-28

Grönholm
Bitte Grönholm Eklöf
Norrtälje
072-282 47 93

MOR FAR
Namn. Marcato´s Olympia
SE55168/2012
 
Björkebos Grabben
S30129/2009

 
Utställning Very Good Excellent
Championat/titlar:   
HD-resultat: A B
Mentalbeskriven
BPH/MH:
Övrigt: vit&Gul Trf.
Inavelsgrad:
0,2%
Prel. HD-index:
99
Antal hanar: 

 
Valpar väntas:
6/11
Valpar födda:
 
Antal tikar: 
 
Tidigast leverans:
2019-01-01
Inlagd/utgår:
2018-11-02
2019-02-02