valphänvisning

Rasklubbens övergripande målsättning är att bevara den dansk-svenska gårdshunden som en frisk, alert, vänlig och tillgänglig gårds- och sällskapshund med den sedan gammalt dokumenterade, rastypiska exteriören. För att nå det målet önskar vi att alla uppfödare samverkar. Övergripande målsättning behandlas särskilt i det dokument över rasens utveckling som kallas RAS och betyder Rasspecifik avelsstrategi.

Klubbens valphänvisare
Lena Hilmersson

070-697 70 56
valpompl@gardshund.com
telefontider 18-21 vardagar

Tarja Forslund

070-999 62 09
valpompl@gardshund.com


Kontakta någon av oss här ovan när du vill uppdatera din valpannons.
T ex om valparna fötts, alla valpar sålda eller du vill ändra din bild.

Formulär Valphänvisning

  • Om hanen är röntgad utomlands, ange 0.
  • Bilden visas vid din valpannons
    (max 50 MB)

Kriterier för valphänvisning

Följa SKK:s grundregler.

Vara medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.

Uppfödaren skall följa rasklubbens avelsrekommendationer sedan minst 6 månader tillbaka.

Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare.

Föräldradjuren ska vara HD röntgade och avlästa med HD grad A, B eller C utan negativ anmärkning.
Vid HD grad C, skall motparten vara HD-fri samt skall kullens preliminära HD-index vid parning vara minst 100.
Kopior på officiella resultat avseende HD röntgen och övriga meriter ska bifogas för utländsk hund. Vid parning med utländsk hund gäller HD grad A eller B.

Inavelsgraden ska inte
överstiga 6,25 %.

Lägsta utställningsmerit ska vara Very good vid tidigast 
18 månaders ålder. 
För hundar utställda år 2010 eller tidigare gäller att de ska ha erhållit lägst en 2:a i kvalitetsbedömning. 
Hundar utställda före 2012-01-01 uppfyller de exteriöra kraven om de erhållit Good.